It has all the colors and all the shapes and all the moves is een videodrieluik van Thom van Rijckevorsel. It has all the colors and all the shapes and all the moves is a video triptych by Thom van Rijckevorsel.

Met drie mobile devices installeer je je eigen versie van dit werk. Ga met je device naar deze pagina (in portret-orientatië), klik een van de drie videoloops aan en plaats de drie apparaten verticaal naast elkaar. With three mobile devices you can install your own version of this work. Go to this page with your device (orientated in portrait), tap on one of the three videoloops, and place your devices next to each other.

Met drie mobile devices installeer je je eigen versie van dit werk. Ga met drie apparaten naar deze pagina, klik één van de drie videoloops aan en plaats de drie apparaten naast elkaar. With three mobile devices you can install your own version of this work. Go to this page with three devices, tap on one of the three videoloops, and place your devices next to each other.